CENÍK  *  PRICE  *  PREIS

2022

Období                                                                                                                                            Celý dům týden
* Zeitabschnitt                                                                                                                     * Ganze Hutte Woche
* Period:                                                                                                                          * The whole house Week:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silvestrovský termín * Der Silvestertermin * New Year                                                                65 640,-Kč

Hlavní sezona * Die Wintersaison*Main winter season (6. – 11. týden * woche * week)      43 880,-Kč

Ostatní  zimní termíny * AndereWintersaison * Other winter season                                        39 600,-Kč

Ostatní termíny * Andere Termine * Other terms                                                     18 740,-Kč + 1 560,- Kč:

          pro každou osobu nad 12 osob  *  für jede Person über 12 Personen  *  for each person over 12 people,

          plus cena spotřebovaného plynu  *  Pluspreis für verbrauchtes Gas  *  Plus price of gas consumed

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě kratšího pobytu cena dohodou  *  Im Falle eines kürzeren Aufenthalt Preis nach Abstimmung  *  In the case of a shorter stay negotiable price.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slevy    *    Preisermassigungen    *    Discounts:

     10%       Z ceny ubytování pro stálé zákazníky, kteří každoročně navštíví chalupu Veronika  *  Aus dem Preis der Unterkunft fur standige Klienten, die alljahrich die Hutte Veronika besuchen * From the price per accommodation for guests who come to VERONIKA every year.

Poplatek za domácí zvíře   *  Gebühr für Haustiere  *  Fee for pets:                                                 400,-Kč.

Daň z pobytu je stanovena obecním úřadem    *    Kurtax setz das Gemeindeamt    *   Community recreational tax is given by municipal authority:

    21,-Kč / Osoba Den * Person Tag * Person Day.

Kauce je vratná (případně je odečtena výše škody) a hradí se při ubytování    *    Die Kaution macht und wird nach  der Abrechnung der Schade zuruckgegeben    *    Security deposit will be paid the first day of your staying and will be returned the last day  (reduced in case of any loss caused by you):

    6.000,-Kč / Dům * Hutte * House.

Parkoviště na náměstí před chalupou je bezplatné    *    Der Parkplatz auf  dem Platz  vor der Hutte ist kostenlos    *    Parking is free on the square in front of VERONIKA.

V případě Vašeho zájmu jsou informace možné na adrese    *    Mehrere Informationen konnen Sie bekommen auf der Adresse    *    If you are interesting in accommodation at VERONIKA, please contact us on the adress:

Hana Holcmanova                           Tel.:  +420 724 102 751                                                       1. 09. 2021

Nerudova 835/21                            E-mail: h.holcmanova@gmail.com

500 02 Hradec Kralove                    https://www.veronika-penzion.cz/